Sağlık Turizmi alanında çalışan ya da çalışmak isteyenler için derneğimiz;

  • Eğitim ve Gelişim Programları: Sağlık turizmi sektöründe ihtiyaç bulunan nitelikli insan kaynağının sağlanması amacıyla çalışanların liderlik rollerini üstlenmelerini sağlamak için düzenli eğitim ve gelişim fırsatları sunmaktayız. Bu amaçlar eğitimler düzenlemekteyiz.

  • İnovasyon ve Yenilikçilik Teşviki: Yenilikçi fikirleri destekleyerek ve yeni teknolojileri benimseyerek sektörde öncü olmayı hedeflemekteyiz. Çalışanların süreçlere dahil ederek onların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları için hedeflemekteyiz.

  • Çalışan Katılımı ve Geri Bildirim: Çalışanlarımızın fikirlerine ve geri bildirimlerine değer vererek sektörün gelişmesine katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede sağlık turizmi alanında olabildiğince fazla çalışanla ortak çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz.

  • İş Birliği ve Paydaş İlişkileri: Çalışanların sektördeki diğer paydaşlarla iş birliği yapması için gerekli olan ortamı sağlayarak sektörel dayanışmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda ortak projelerde yer alarak sektördeki etkinliğimizi ve tanınırlığımızı artırmayı amaçlamaktayız.
  • Toplumsal Sorumluluk Projelerine Katılım: Çalışanları toplumsal sorumluluk projelerine katılarak sosyal etki yaratmaya teşvik etmekteyiz. Böylece topluma katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Bilinçlendirme: Çalışanları sürdürülebilirlik konusunda eğitimine katkı sağlamayı ve şirket içinde çevresel etkiyi azaltmak çalışmalar yapılacaktır.

Sağlık Turizmi alanında çalışanların motivasyonunu artırarak, nitelikli bir iş gücü oluşturarak ve sürdürülebilir bir büyümeyi destekleyerek Türkiye’yi sağlık turizminde önde gelen bir destinasyon haline getirme hedeflemekteyiz.

Sizi Arayalım !

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı

Canlı Destek Hattı
Kapat